محمد کامران

محمد کامران

ساکن کرج

متولد 1371

لیسانس کامپیوتر

برنامه نویس وب

در حال حاضر react js، next js و node js کار می کنم. می تونید مهارت های من رو اینجا مطالعه بفرمائید.